Głogów Młp., Przegląd Młodzieżowych Form Tanecznych (18.04.2012)